Gurlan / teleskopik kapot

 • Toplumly bişiriji kapot 913

  Toplumly bişiriji kapot 913

  Şkafyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ölçegli dizaýnda toplumlaýyn kapotlar.Aşhanaňyzyň ululygyna görä esasy (550m3 / sag) -dan ýokary (1000m3 / sag) çenli sorujy güýji. Olaryň hemmesi howany çalt arassalaýar we aşhanadan tüsse çykarýar we pes ses bilen nahar bişirmek baradaky söhbetdeşligi bozmaýar. adamlar.

  Kapot esasy paneli poslamaýan polatdan, dürli reňkli boýagdan, dürli aşhana we şkaf stiline laýyk gelýän aýna bolup biler, tegelek şekilli ýeterlik LED çyrasy ýa-da ýörite LED zolagy, işlemegi aňsat mehaniki wyklýuçatel bilen dolandyrmagyň usulyny, elektron duýgur wyklýuçatelini saýlap bilersiňiz. saýlaýan dürli paneliňizdäki taýmer, uzakdan dolandyrmak we WiFI bazasy ýaly has akylly funksiýa bilen has owadan we doly sensorly wyklýuçatel.

  Simpleönekeý gurnama usuly bilen dürli nahar bişirmek zerurlygy üçin 3/4 venting tizligi, ulanyjynyň gözüni özüne çekmek üçin ýuwulýan alýumin ýag süzgüçleri, 4 gatlak alýumin + 1leýer SS örtügi bilen ulanylýar.

 • 2 tizlikli çykarmak 906/909 bilen 60 sm integrirlenen teleskopik bişiriji kapot

  2 tizlikli çykarmak 906/909 bilen 60 sm integrirlenen teleskopik bişiriji kapot

  906: Çekiş tizligi 380m³ / sag bolan teleskopik bişiriji kapot 60 sm.2 açar tizligini gaýa wyklýuçatel bilen dolandyrmak.LED yşyk 100,000 sagatdan gowrak dowam edýär.

  909.LED yşyk 300,000 sagatdan gowrak işleýär.

  Iki ventilyasiýa rejimi islege bagly: daşyna turba turbasy bilen çykaryň ýa-da içindäki uglerod süzgüçleri bilen gaýtadan işleniň.

  Gap-gaç ýuwýan maşyn, alýumin ýag süzgüji.