Salam durmuş adasy Hood

 • 3okary tehniki howa arassalaýjy lampa kapot 833

  3okary tehniki howa arassalaýjy lampa kapot 833

  Üýtgeşik we moda çyra kapot dizaýny ilkinji göreniňde gözüňi özüne çekýär.

  3 tizlik bilen köp sanly çykaryş tizligi bolan DC inwertor motor;

  Doly aýlanyş nahar bişirmek ysyny täsirli ýagtylandyrýar, otagyňyza arassa howa getirýär;

  howa arassalaýjy hökmünde hem ulanylyp bilner.

  UV LAMP-iň içinde esasan sterilizasiýa edýär we arassa howa getirýär.

  Howalandyryş rejeleri diňe uglerod süzgüçleri ýa-da plazma süzgüji bilen gurulmaly (gaýtadan goşulmaýar)

 • Desörite dizaýn edilen ada bişiriji kapot 826

  Desörite dizaýn edilen ada bişiriji kapot 826

  Üýtgeşik döwrebap dizaýn: Inoks bedeni + lýuks aýna görnüşi, ähli açyk ýa-da nusgawy aşhanalar üçin ajaýyp.

  2m düzedip bolýan polat ýüp bilen;

  Birnäçe çykaryş tizligi pes tizlikli ses basyşly hereketlendiriji bilen 3 tizlik bilen Touch Control arkaly saýlanýar.

  Meýletin infragyzyl uzakdan dolandyrmak 5 metrde dolandyrylyp bilner.

  Bir ýa-da iki tarap “Touch Control” operasiýa paneli dürli adamlaryň isleglerini kanagatlandyrýar.

  Energiýany tygşytlaýan LED zolakly yşyklandyryş.

  Diňe uglerod süzgüçleri bilen gurulmagy zerur bolan aýlanyş usullary bilen ventilyasiýa rejeleri (goşulmaýar)

 • Taslanan ada bişiriji kapot 820

  Taslanan ada bişiriji kapot 820

  Ajaýyp görnüşi: Inoks kub şekili-40.5 * 44,5 sm, ýönekeý we döwrebap, ähli açyk ýa-da nusgawy aşhanalar üçin ajaýyp.

  2m düzedip bolýan polat ýüp bilen;

  Birnäçe çykaryş tizligi pes ses ses basyşly hereketlendiriji Touch Control we LED yşyklandyryş bilen saýlanýar.

  Howalandyryş rejeleri diňe uglerod süzgüçleri bilen gurulmaly (goşulmaýar).

  Infragyzyl uzakdan dolandyrmak: 5 metrde dolandyryp bolýar.