Klassiki aşhana kapoty

 • Egri aýna bişiriji kapot 506B 70/90 sm

  Egri aýna bişiriji kapot 506B 70/90 sm

  Çykaryş tizligi: 550 m³ / sag, 65dB (A) (Sesi ses basyşy)

  Iki ventilyasiýa usuly islege bagly:

  oturdylan turba bilen daşyna çykmak + içindäki CP120 uglerod süzgüçleri bilen gaýtadan işlemek (goşulmaýar);

  Yşyklandyryjy yşyklandyryş: bişiriji kapot lampalary 10000 sagatdan gowrak işläp biler.

  3 Çalt çykarmak tizligi düwmesi: dürli nahar bişirmek usullary üçin dürli tizlik, ekologiýa taýdan arassa tygşytlaýyş güýji.

  5 gatly alýumin süzgüji aňsat arassalanýar

  Maslahat: Uglerod süzgüçini her 2-4 aýdan çalyşyň.

 • Egri aýna bişiriji kapot 611 60/90 sm

  Egri aýna bişiriji kapot 611 60/90 sm

  Çykaryş tizligi: 550 m³ / sag, 65dB (A) (Sesi ses basyşy)

  Iki ventilyasiýa usuly islege bagly:

  oturdylan turba bilen daşyna çykmak + içindäki CP120 uglerod süzgüçleri bilen gaýtadan işlemek (goşulmaýar);

  Yşyklandyryjy yşyklandyryş: bişiriji kapot lampalary 10000 sagatdan gowrak işläp biler.

  3 Çalt çykarmak tizligi düwmesi: dürli nahar bişirmek usullary üçin dürli tizlik, ekologiýa taýdan arassa tygşytlaýyş güýji.

  5 gatly alýumin süzgüji aňsat arassalanýar

  Maslahat: Uglerod süzgüçini her 2-4 aýdan çalyşyň.

 • T şekilli baca bişiriji kapotly duýgur dolandyryş baca 125B 60/90 sm

  T şekilli baca bişiriji kapotly duýgur dolandyryş baca 125B 60/90 sm

  Çykaryş tizligi: 550 m³ / sag, 65dB (A) (Sesi ses basyşy)

  Iki ventilyasiýa usuly islege bagly:

  gurnalan turba bilen daşyna çykmak + içindäki CB506 uglerod süzgüçleri bilen gaýtadan işlemek (goşulmaýar);

  Yşyklandyryjy yşyklandyryş: bişiriji kapot lampalary 10000 sagatdan gowrak işläp biler.

  3 Çalt çykarmak Tiz ýumşak duýgur elektron wyklýuçatel: dürli nahar bişirmek usullary üçin dürli tizlik, ekologiýa taýdan arassa tygşytlaýyş güýji.

  5 gatly arassa alýumin süzgüç

  Maslahat: Uglerod süzgüçini her 2-4 aýdan çalyşyň.

 • T şekilli baca bişiriji kapotly el degirme dolandyryş baca 111 60 / 90cm

  T şekilli baca bişiriji kapotly el degirme dolandyryş baca 111 60 / 90cm

  Çykaryş tizligi: 750 m³ / sag, 67dB (A) (Sesi ses basyşy)

  Iki sany ventilyasiýa rejimi islege bagly: daşarky turba bilen gurnalan + CP120 uglerod süzgüçleri bilen içerde gaýtadan işlemek (goşulmaýar);

  LED pan yşyklandyryjy: bişiriji kapot lampalary 10000 sagatdan gowrak işläp biler.

  3 Çalt çykarmak Tiz ýumşak duýgur dolandyryş: dürli nahar bişirmek stilleri üçin dürli tizlik, ekologiýa taýdan arassa tygşytlaýyş güýji.

  5 gatly arassa alýumin süzgüç we perimetri süzmek.

  Maslahat: Uglerod süzgüçini her 2-4 aýdan çalyşyň.

 • T şekilli baca bişiriji kapot Elektron wyklýuçatel 101 60/90 sm

  T şekilli baca bişiriji kapot Elektron wyklýuçatel 101 60/90 sm

  Çykaryş tizligi: 550 m³ / sag, 65dB (A) (Sesi ses basyşy)

  Iki sany ventilyasiýa rejimi islege bagly: daşarky turba bilen gurnalan + CP120 uglerod süzgüçleri bilen içerde gaýtadan işlemek (goşulmaýar);

  Yşyklandyryjy yşyklandyryş: bişiriji kapot lampalary 10000 sagatdan gowrak işläp biler.

  3 Çalt çykarmak Tiz ýumşak duýgur elektron wyklýuçatel: dürli nahar bişirmek usullary üçin dürli tizlik, ekologiýa taýdan arassa tygşytlaýyş güýji.

  5 gatly arassa alýumin süzgüç.

  Maslahat: Uglerod süzgüçini her 2-4 aýdan çalyşyň.

 • T şekilli baca bişiriji kapot düwmesi düwme baca 126 60/90 sm

  T şekilli baca bişiriji kapot düwmesi düwme baca 126 60/90 sm

  Çykaryş tizligi: 550 m³ / sag, 65dB (A) (Sesi ses basyşy)

  Iki ventilyasiýa usuly islege bagly:

  oturdylan turba bilen daşyna çykmak + içindäki CP120 uglerod süzgüçleri bilen gaýtadan işlemek (goşulmaýar);

  Yşyklandyryjy yşyklandyryş: bişiriji kapot lampalary 10000 sagatdan gowrak işläp biler.

  3 Çalt çykarmak Tiz ýumşak duýgur elektron wyklýuçatel: dürli nahar bişirmek usullary üçin dürli tizlik, ekologiýa taýdan arassa tygşytlaýyş güýji.

  5 gatly arassa alýumin süzgüç

  Maslahat: Uglerod süzgüçini her 2-4 aýdan çalyşyň.

 • 3 tizlikli ekstraksiýa 206 60/90 / 100cm bilen diwar dagy bişiriji kapot

  3 tizlikli ekstraksiýa 206 60/90 / 100cm bilen diwar dagy bişiriji kapot

  Çykaryş tizligi: 550 m³ / sag, 64dB (A) (Sesi ses basyşy)

  Iki ventilyasiýa usuly islege bagly:

  oturdylan turba bilen daşyna çykmak + içindäki CP120 uglerod süzgüçleri bilen gaýtadan işlemek (goşulmaýar);

  2x40W adaty lampoçkaly yşyklandyryş: adaty aşpez çyralary ulanyjy üçin amatly we çalyşmak aňsat.

  3 Çalt çykarmak Çalt basmak düwmesi: dürli nahar bişirmek usullary üçin dürli tizlik, ekologiýa taýdan arassa tygşytlaýyş güýji

  5 gatly alýumin süzgüji aňsat arassalanýar

  Maslahat: Uglerod süzgüçini her 2-4 aýdan çalyşyň.

 • Egri aýna bişiriji kapot 601 60/90 sm

  Egri aýna bişiriji kapot 601 60/90 sm

  Çykaryş tizligi: 550 m³ / sag, 65dB (A) (Sesi ses basyşy)

  Iki sany ventilyasiýa rejimi islege bagly: daşarky turba bilen gurnalan + CP120 uglerod süzgüçleri bilen içerde gaýtadan işlemek (goşulmaýar);

  Yşyklandyryjy yşyklandyryş: bişiriji kapot lampalary 10000 sagatdan gowrak işläp biler.

  3 Çalt çykarmak tizligi: dürli nahar bişirmek usullary üçin dürli tizlik, ekologiýa taýdan arassa tygşytlaýyş güýji.

  5 gatly alýumin süzgüji aňsat arassalanýar

  Maslahat: Uglerod süzgüçini her 2-4 aýdan çalyşyň.

 • Egri aýna bişiriji kapot 506C 60/70 sm

  Egri aýna bişiriji kapot 506C 60/70 sm

  Çykaryş tizligi: 550 m³ / sag, 65dB (A) (Sesi ses basyşy)

  Iki ventilyasiýa tertibi goşmaça: oturdylan turba bilen daşyna çykmak + içindäki uglerod süzgüçleri bilen gaýtadan işlemek (goşulmaýar);

  Yşyklandyryjy yşyklandyryş: bişiriji kapot lampalary 10000 sagatdan gowrak işläp biler.

  3 Çalt çykarmak tizligi: dürli nahar bişirmek usullary üçin dürli tizlik, ekologiýa taýdan arassa tygşytlaýyş güýji.

  5 gatly alýumin süzgüji aňsat arassalanýar

  Maslahat: Uglerod süzgüçini her 2-4 aýdan çalyşyň.

 • T şekilli baca bişiriji kapotly el degirme dolandyryş baca 129 60/90 sm

  T şekilli baca bişiriji kapotly el degirme dolandyryş baca 129 60/90 sm

  Çykaryş tizligi: 550 m³ / sag, 65dB (A) (Sesi ses basyşy)

  Iki ventilyasiýa usuly islege bagly:

  oturdylan turba bilen daşyna çykmak + içindäki CP120 uglerod süzgüçleri bilen gaýtadan işlemek (goşulmaýar);

  LED zolakly yşyklandyryş: bişiriji kapot lampalary 10000 sagatdan gowrak işläp biler.

  3 Çalt çykarmak Tiz ýumşak duýgur elektron wyklýuçatel: dürli nahar bişirmek usullary üçin dürli tizlik, ekologiýa taýdan arassa tygşytlaýyş güýji.

  Has aňsat 5 gatly alýumin süzgüç we çydamly Perimetr süzgüji.

  Maslahat: Uglerod süzgüçini her 2-4 aýdan çalyşyň.

 • Designörite dizaýn Dik aýna bişiriji kapot 609 60 sm

  Designörite dizaýn Dik aýna bişiriji kapot 609 60 sm

  Çykaryş tizligi: 750 m³ / sag, 65dB (A) (Sesi ses basyşy)

  Iki sany ventilyasiýa rejimi islege bagly: daşarky turba bilen gurnalan + CP120 uglerod süzgüçleri bilen içerde gaýtadan işlemek (goşulmaýar);

  Yşyklandyryjy yşyklandyryş: bişiriji kapot lampalary 10000 sagatdan gowrak işläp biler.

  3 Çalt çykarmak Tizligi 1 sanly LED displeý bilen duýgur dolandyryş: dürli nahar bişirmek usullary üçin dürli tizlik, ekologiýa taýdan arassa tygşytlaýyş güýji.

  5 gatly alýumin süzgüji aňsat arassalanýar

  Maslahat: Uglerod süzgüçini her 2-4 aýdan çalyşyň.

 • Asma diwar bişiriji kapot 613 36 sm

  Asma diwar bişiriji kapot 613 36 sm

  Çykaryş tizligi: 750 m³ / sag, 65dB (A) (Sesi ses basyşy)

  Iki ventilyasiýa tertibi goşmaça: oturdylan turba bilen daşyna çykmak + içindäki uglerod süzgüçleri bilen gaýtadan işlemek (goşulmaýar);

  Yşyklandyryjy yşyklandyryş: bişiriji kapot lampalary 10000 sagatdan gowrak işläp biler.

  3 Çalt çykarmak tizligi: dürli nahar bişirmek usullary üçin dürli tizlik, ekologiýa taýdan arassa tygşytlaýyş güýji.

  5 gatly alýumin süzgüji aňsat arassalanýar.

  Maslahat: Uglerod süzgüçini her 2-4 aýdan çalyşyň.

12Indiki>>> Sahypa 1/2