Dizaýn adasy kapoty

 • Endokarky görnüşli şekilli doly LED paneli adasy kapot 810

  Endokarky görnüşli şekilli doly LED paneli adasy kapot 810

  Adaty aýna görnüşli gara aýna fasia we Inox boby we gaty ýokary görünýär.

  3 tizlikli duýgur dolandyryş wyklýuçatelinde pes ses gözegçiligi bilen köp sanly hereketlendiriji.

  Güýçli hereketlendiriji we Permeter çykarmak howa akymynyň basyşyny ýokarlandyrýar we nahar bişirilende has köp ys aýrylýar.

  Uly we doly LED paneli diňe bir iş ýeriňizi ýagtylandyrman, garaňkyda ýeňil bolup biler.

  2 ventilyasiýa tertibi: Içinde uglerod süzgüçleri bilen aýlanmak (goşulmaýar) we dürli nahar bişirilýän ýerler üçin kanal turba kostýumy bilen daşarda söwda etmek.

 • 90 sm adaty inçe egrilen aýna adasy kapot 809

  90 sm adaty inçe egrilen aýna adasy kapot 809

  Adaty egrilen aýna ada kapoty 90 sm, tüssäni we ýagy netijeli ele alýar.Inçe gara aýna paneli, aşhanadaky gara aýna merkezine has gowy duýgy getirýär.

  3 tizlikli duýgur dolandyryş wyklýuçatelinde pes ses gözegçiligi bilen köp sanly hereketlendiriji

  Energiýany tygşytlaýan LED çyrasy 30,000 sagatdan gowrak işlemegi dowam etdirýär

  2 ventilyasiýa tertibi: Içinde uglerod süzgüçleri bilen aýlanmak (goşulmaýar) we dürli nahar bişirilýän ýerler üçin kanal turba kostýumy bilen daşarda söwda etmek.

 • Taslanan ada bişiriji kapot 807

  Taslanan ada bişiriji kapot 807

  Inoks kub görnüşi 41 * 35.5 sm Häzirki zaman aşhana stili bilen oňat gabat gelýän doly dizaýn.

  Birnäçe çykarmak tizligi pes sesli ses basyşly hereketlendirijisi bilen, yşyk çyrasy elektron wyklýuçatel arkaly 3 tizlikli çykaryş gözegçiligi bilen saýlanýar.

  Energiýany tygşytlaýan LED çyrasy 30,000 sagatdan gowrak işlemegi dowam etdirýär.

  2 ventilyasiýa tertibi: Içinde uglerod süzgüçleri bilen aýlanmak (goşulmaýar) we dürli nahar bişirilýän ýerler üçin kanal turba kostýumy bilen daşarda söwda etmek.

 • 90 sm adaty egri aýna adasy kapot 803

  90 sm adaty egri aýna adasy kapot 803

  Adaty egrilen aýna ada kapoty 90 sm, tüssäni we ýagy netijeli ele alýar.

  3 tizlikli basmak düwmesi bilen pes ses dolandyryşy bilen köp sanly hereketlendiriji.

  Energiýany tygşytlaýan LED çyrasy 10,000 sagatdan gowrak işlemegi dowam etdirýär.

  2 ventilyasiýa tertibi: Içinde uglerod süzgüçleri bilen aýlanmak (goşulmaýar) we dürli nahar bişirilýän ýerler üçin kanal turba kostýumy bilen daşarda söwda etmek.

 • Adaty Slim T şekilli ada kapoty 802

  Adaty Slim T şekilli ada kapoty 802

  Openhli açyk aşhanalar üçin ajaýyp çyzykly dizaýnly 90 sm Inox.

  3 tizlikli basmak düwmesi bilen pes ses dolandyryşy bilen köp sanly hereketlendiriji.

  Energiýany tygşytlaýan LED çyrasy 10,000 sagatdan gowrak işlemegi dowam etdirýär.

  2 ventilyasiýa tertibi: Içinde uglerod süzgüçleri bilen aýlanmak (goşulmaýar) we dürli nahar bişirilýän ýerler üçin kanal turba kostýumy bilen daşarda söwda etmek.

 • 90 sm adaty tekiz aýna adasy kapot 801

  90 sm adaty tekiz aýna adasy kapot 801

  Adaty tekiz aýna ada kapoty 90 sm, tüssäni we ýagy netijeli ele alýar.

  3 tizlikli basmak düwmesi bilen pes ses dolandyryşy bilen köp sanly hereketlendiriji

  Energiýany tygşytlaýan LED çyrasy 10,000 sagatdan gowrak işleýär

  Gap-gaç ýuwýan maşyn, alýumin ýag süzgüji

  2 ventilyasiýa tertibi: Içinde uglerod süzgüçleri bilen aýlanmak (goşulmaýar) we dürli nahar bişirilýän ýerler üçin kanal turba kostýumy bilen daşarda söwda etmek.

 • Güýçli ada bişiriji kapot 822A

  Güýçli ada bişiriji kapot 822A

  Içindäki iki sany güýçli hereketlendiriji tüssäni we ýagy netijeli ele alýar.

  Tekiz aýna bilen goşa silindr dizaýny ajaýyp we kaşaň görünýär.

  Birnäçe çykarmak tizligi, yşyk çyrasy elektron wyklýuçatel arkaly 3 tizlikli çykaryş gözegçiligi bilen saýlanýar

  Energiýany tygşytlaýan LED çyrasy 10,000 sagatdan gowrak işlemegini dowam etdirýär; LED guşak garaňkyda gowy görnüşleri üpjün edýän ajaýyp bezegdir.

  Custöriteleşdirilen alýumin süzgüç + SS gapagy, ýuwulýan we çydamly.

  2 ventilyasiýa tertibi: Içinde uglerod süzgüçleri bilen aýlanmak (goşulmaýar) we dürli nahar bişirilýän ýerler üçin kanal turba kostýumy bilen daşarda söwda etmek.