Dual sorujy 740 bilen dik aýna modeli

Aýratynlyklary:

Reňkli aýna paneli optioanl Sokary sorujy güýji we pes sesli 1 sany sanly displeý bilen duýgur dolandyryş bilen 3 şemal tizligi bolan DCörite DC hereketlendirijisi.

Iki ventilyasiýa usuly islege bagly: kömür süzgüçleri bilen içini gaýtadan işlemek ýa-da ýokarsynda gaz turbasy bilen çekmek.

Yşyk-diodly yşyk 30,000 sagatdan gowrak dowam edýär.

Gap-gaç ýuwýan maşyn, alýumin ýag süzgüji.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER PARAMETERLERI

Dik şekilli ýörite dizaýn

Dürli aşhana stiline gabat gelmek üçin aýna, keramika, agaç ýaly paneller, ýokary tizlikde 650m3 / sag ýokary tizlikde 90W DC hereketlendirijisi, ýagy we ysy aýyrmak, howany arassalamak we maşgalany sagdyn saklamak zerur.Jübüt siňdiriş the aşaky we öň tarapynda has gowy howa nasosy bilen pes ses derejesi - maşgalanyň arasynda asuda söhbetdeşlik ýaly.1 sanly displeý bilen duýgur dolandyryş, dürli bişirmek zerurlygyny kanagatlandyrmak üçin aňsat işlemek, diňe 233.5MM çuňlugy, şkafy has gowy gabat getiriň we aşhanada ýokary görünýär.400 + 400mm sazlanyp bilinýän turba, dürli beýiklikdäki aşhana potoloklaryna laýyk gelmek üçin ýuwulýan alýumin ýag süzgüçleri bilen ulanylýar we iş tertibini çalyşmak we çalyşmak

Aýlanyşyň ýa-da göni howanyň tükenmeginiň arasynda çeýe saýlaw bilen.

1. Aýlanyş tertibi: Sebitiňize açyk gaz turbasyny gurnamaga rugsat berilmedik ýagdaýynda kömür süzgüçleri zerurdyr. Frequygylyga baglylykda her 2 aýdan 4 aýda çalşylýar. Zapas şaýlary we dürli motor we model zerur bolan kömür süzgüçleri bar. kömür süzgüji.

2. Göni howany tükeniksiz re modeim: diametri 150mm bolan turba turbasy bilen örtüji bişiriji kapot hökmünde ulanylýar.Nahar bişirýän kapotymyz 1,5M ýa-da 2M kanal turbasy bilen birlikde, dükanlardan ätiýaçlyk şaýlaryny diňe dogry diametri bilen satyn alyp bilersiňiz.

Energiýa tygşytlaýjy yşyk

Iki sany 1.5W LED yşyk diapazon aşagynyň aşagynda oturdylýar we nahar bişirilende has gowy görünýär we garaňkyda ýeňil bolup biler.LED çalyşmak aňsat we 30,000 sagatdan gowrak işlemegi dowam etdirip biler


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Material: Ak reňkli göwre, keramiki bezeg paneli

  Howa akymy: sagatda 650 m³

  Motor görnüşi: 1x90W-DC motor

  Dolandyryş görnüşi: Duýgur dolandyryş

  Tizlik derejesi: 3

  Yşyklandyryş: 2 × 1.5W LED lampa

  Süzgüçiň görnüşi: 2 sany alýumin süzgüç

  Baca uzalmagy: 400 + 400mm

  Howa rozetkasy: 150mm

  QTY ýüklemek (20/40 / 40HQ): 96/216/270 (60 sm)

  Opsiýa aýratynlyklary:

  Reňk: Gara / Ak reňkli beden

  Keramiki bezeg panelini özleşdiriň

  Wyklýuçatel: LCD duýgur dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

  Süzgüç funksiýasy: Kömür süzgüji / VC süzgüji

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň